Kurser

LAB Quality International arrangerer og afholder kurser bl.a. inden for følgende emne-områder:

 • Kvalitetsbevidst kvalitetsstyring i laboratoriet
  Etablering af et kvalitetsstyringssystem i laboratoriet i overensstemmelse med 2017-udgaven af ISO/IEC 17025, hvor bl.a. risikovurderinger skal indgå i laboratoriets beslutninger om, hvor meget og hvor lidt der skal gøres.
 • Intern audit i laboratoriet
  Et kvalitetsstyringssystem skal løbende auditeres og vurderes for at “holde det levende” og give størst muligt udbytte for laboratoriet
 • Validering af kemiske analysemetoder
  Principper for metodevalidering og værktøjer til planlægning, gennemførelse og evaluering af et metodevalideringsstudie.
 • Kvalitetssikring af analyseresultater
  Kvalitetssikringen af analyseresultater er rekvirentens “garanti” for at resultaterne er “rigtige” og kan benyttes som et troværdigt beslutningsgrundlag. Principper og mulige værktøjer gennemgås (igen i lyset af principperne om risikovurdering)
 • Intern kvalitetskontrol i analyselaboratoriet
  Principper og værktøjer for etablering af hensigtsmæssige kontrolsystemer (kontrolprøver, kontrolkort m.v.) i laboratoriet
 • Ekstern kvalitetskontrol i analyselaboratoriet
  Etablering af ekstern kvalitetskontrol i form af deltagelse i diverse præstations- eller sammenligningsprogrammer er  et særdeles vigtigt værktøj i analyselaboratoriet. Principper for planlægning, deltagelse og evaluering.
 • Praktisk anvendt statistik i laboratoriet
  Etablering (“genopfriskning”) af den “statistiske værktøjskasse”, der skal være på plads for hensigtsmæssig håndtering og evaluering af metodevalidering, intern & ekstern kvalitetskontrol osv.
 • Beslutningsregler for anvendelse af laboratorieresultater
  Laboratorie-resultater skal bruges som grundlag for at træffe beslutninger omkring en vare, et levnedsmiddel, en miljø-prøve osv., men beslutningsprocessen vanskeliggøres af måleusikkerheden på resultaterne. Det kræver etablering af faste beslutningsregler.
 • MS Excel som værktøj i laboratoriet
  En lang række funktionaliteter i Excel er ikke kendt – og udnyttet hensigtsmæssigt – i langt de fleste laboratorier (selv om Excel er det mest udbredte program til håndtering af laboratorie-data)

Kursene afholdes typisk som 2 dages seminarer/workshops – enten som virksomhedstilpasset kursus (forhør nærmere) eller lejlighedsvist som åbne plankurser

Mere udførlige beskrivelser af indhold og form af de enkelte kurser kan rekvireres.