Home

LAB Quality International er en enkeltmandsvirksomhed etableret i år 2000 af Kemiingeniør Lorens P. Sibbesen, som har mere end 30 års erfaring inden for kvalitetsstyring og -sikring på laboratorier.

LAB Quality International leverer rådgivning og kurser inden for områder som:

  • Etablering af kvalitetsstyringsystemer på laboratoriet
  • Forberedelse til akkreditering (i overensstemmelse med ISO/IEC 17025
  • Håndtering af kvalitetssikring på laboratoriet (metodevalidering, estimering af måleusikkerhed, interne og eksterne kontrolforanstaltninger m.m.m.)
  • Intern audit

Kontakt for nærmere oplysninger