Baggrund

Lorens P. Sibbesen har en “Master of Applied Chemical Engineer” (eksamensprojekt inden for fødevareanalyse) og har gennem hele sin professionelle karriere arbejdet med analyselaboratorier.
Dels gennem undervisning og efteruddannelse –som underviser på laborantskoler (1981 – 87) og som ansvarlig planlægger og underviser på talrige kurser i ind- og udland. Viden og erfaring inden for kvalitetsstyring og –sikring på laboratorier blev grundlagt i en periode som kvalitetsleder for akkrediterede laboratorier (1987- 2000).

Ud over stor erfaring mht. uddannelse og træning, ligger Lorens Sibbesens professionelle spidskompetencer inden for kvalitetsstyring og “Conformity Assessment” – dels på det praktiske niveau i forhold til det daglige arbejde i laboratoriet (metode validering, estimering af måleusikkerhed, eksterne og interne kontrolforanstaltninger, relevante statistiske metoder i lab., anvendelse af Excel til håndtering af laboratoriedata m.m.m.) – og dels i forhold til den internationale overbygning i form af Quality Infrastructures og hvad dette inkluderer af formelle og praktiske krav og retningslinjer (f.eks. i henhold til standarder som ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 9000, GLP/GMP osv.),

Lorens har siden 2000 haft sit eget kursus- og rådgivningsfirma (LAB Quality International), som tilbyder kurser og rådgivning for laboratorier inden for kvalitetsstyrings-relatere­de emner.
Over årene er en omfattende erfaring blevet opbygget inden for en række forskellige sektorer (miljø, fødevarer, pharma, kliniske lab. etc.), og siden 2005 er denne erfaring også blevet mere og mere international gennem deltagelse i en lang række ”Quality Infrastructure”-relaterede projekter i Tyrkiet, Letand, Jordan, Syrien, Rwanda, Filippinerne, Jamaica m.fl.
En meget omfattende opgave på Jamaica (midt 2015 – slut 2017) var rettet mod support til Fødevaresikkerhed (Food Safety) gennem styrkelse af landets ”National Quality Infrastructure”, hvilket gave Lorens stor erfaring inden for områderne i relation til certificering af Food Safety Management Systems. (bl.a. i forhold til ISO 22000 og FSSC 22000)

Lorens er meget aktive i de europæiske laboratorie-organisationer EUROLAB (dansk delegeret, medlem af “Technical Committee for Quality Assurance”, faglig sekretær i den danske afdeling Eurolab Danmark) og Eurachem (dansk delegeret, formand for arbejdsgruppe vedr. metodevalidering, medlem af “WG on Training and Education”), hvilket giver et solidt internationalt netværk og god indsigt i den international udvikling, når det drejer sig om akkreditering, “Conformity Assessment”, ”Quality Infrastructures”, TBT, SPS m.v.

Se evt. detaljer i seneste, opdaterede CV Sibbesen (June2018)